01.08.2020

En dag om gangen….

icookteam

Oppdatert telefon liste :-

   • Lisa 98268252 (Halle 48154464, hjemme telefon 55991734)
   • Annabel 99310138
   • Nyoman 46942934
   • Ismail – 40631340
   • Rimgaile 40495761
   • Margrethe – 93688307
   • Julia –  48337742

Ved fravær eller sykdom du ringe din nærmeste leder, ikke bare sende sms.

Minner om ønsker for fri – sendes snarest til lisa@icookkitchen.no.

1 gratis brød/ kaldt måltid inkludert i vakt over 5 time.

En presisering ang ansatt rabatt –

Alle ansatte få 30% rabatt på varer fra hyllen, samt mat og drikke fra meny. Rabatt gjelder IKKE for venner og familie medlemmer. Unntak ektefelle, samboer eller barn.

Ingen Tips, små kontant beløp ligges i «glass»

Minner om mobilbruk er ikke tillat på arbeidsplassen. Hold telefon bruk til pausen!

Start tidspunkt for vakt – betyr dere er kledd i uniform og innlogget. Vi få bøt om rullegitte er ikke oppe ved senterets åpningstid.

Uke 50 og 51 7 desember - 18 desember
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
Annabel
Mandag og tirsdag 0900-1700, onsdag 0900-1300 * uke 51 byttes onsdag formiddag med fredag ettermiddag
Nyoman Onsdag 1300-1700, torsdag og fredag 0900-1700* uke 51 byttes fredag ettermiddag med onsdag ettermiddag
IsabelleStandby tirsdag til fredagLørdag og sondag
LisaStandbyStandby
Uke 49 REVIDERT
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
Annabel
Onsdag 1300-1700, torsdag og fredag 0900-1700
Nyoman Mandag og tirsdag 0900-1700, onsdag 0900-1300
IsabelleOnsdag 1100-1400Mandag, tirsdag, torsdag – søndag
Lisalevering onsdag og fredagtirsdag og onsdag (med entrepreneur arbeid)
Uke 47 og 48 (16 november til 29 november)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
Annabel
Mandager og torsdager 0900-1700, fredager 0900-1300
Nyoman Tirsdager og Onsdager 0900-1700, fredager 1300-1700
IsabelleHver dag
Uke 45 og 46 (2 november til 15 november)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaLørdager og sondager.
Annabel
Mandager 0800-1700. Tirsdager til fredag 0800-1600
Nyoman Mandager og tirsdager 1000-1800. Onsdager til fredager 0900-1700
IsmailMandager fri. Tirsdager 0900-1700. Onsdager til fredager 1000-1800
IsabelleMandager til fredager ca. 1000-1500
Uke 43 & 44 (19 oktober - 31 oktober)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaLørdag og søndag
Annabel
Mandager 0800-1700, tirsdag til fredag 0800 – 1400Lørdag 24/10 1200-1800
Rimgaile
Nyoman Mandag til fredag 1000-1800
(Kommer senere tirsdag 20/10)
IsmailTirsdag til fredag 0900-1700
Fri mandag 19/10 & 26/10
Isabelle
Fra uke 44 – mandag til fredag 0945 – 1500Lørdag 24/10 og søndag 25/10 1200-1800
Uke 41 & 42 (5 oktober til 17 oktober )
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaMandag til fredag 1200-1800, Lørdag 17 oktober 1200-1800, Søndager 1200-1800
Annabel
Mandag til fredag 0800-1600Lørdag 10 oktober 1200-1800
Rimgaile
Nyoman Fri 7 oktober
Mandag til fredag 0900-1700
Lørdag 10 oktober 1200-1800
IsmailMandag til fredag 1000-1800
Julia
Uke 39 og uke 40 (21 september - 4 oktober)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaMandag 21.09 0900-1700. Fri onsdag 23.09 til og med fredag 2 oktober.Lørdag og søndag 3 og 4 oktober
Annabel
Mandag til fredag 0800-1100. OBS 23.09 0800- Nyoman kommer sent. Du jobbe frem til hun kommer. Du er også på standby siden Lisa er fri.(inntil 19 timer per uke)
RimgaileOBS grunnet sykdom Ismail – Onsdag 23.09 frem til fredag 25.09 1200-1700
Nyoman Fri mandag 21.09. Mandag til fredag 1000-1800. Kommer sent etter tannlege 23.09 Lørdag og søndag 26/27 september 1200-1800
IsmailMandag til fredag 0900-1700 OBS Ismail syk fra 22.09 til og med 27.09. Tilbake på jobb 28.09
JuliaTa forbehold om vær melding – sykkel popup
Ikke sykling 26.09-27.09. Konsept ikke helt klar!
Kayla
Uke 37 og uke 38 (7 august til 20 august) ENDRET
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaMandag til fredag 1000-1800, konfirmasjoner lørdager og søndagerSøndag 13/9 og søndag 20/9
Annabel
Uke 37 – Mandag til fredag 0800-1100, lørdag 12/12 0900-1200
Uke 38 – Mandag til fredag 0800-1200 OBS FRI ONSDAG 15.9
RimgaileMandag til fredag 1100-1400, onsdag 9/9 0900-1700
VAKTENE KANSELLERT fra fredag 11.09
Nyoman Mandag til fredag 0900-1700. Fri 9 september
OBS 0800-1600 ONSDAG 15.9
Lørdag 1200-1800
IsmailMandag til fredag 1000-1800
JuliaFredag 11/9 etter skole (oppdekning) Lørdag 12/9 1430-2100, lørdag 19/9 ENDRET TIL 1330-1900
KaylaFredag 11/9 etter skole (oppdekning) Lørdag 12/9 1430-2100, lørdag 19/9 ENDRET TIL 1330-1900
Uke 36 (31 august til 6 september)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaLisa ta levering til Bergen Taxi hver dag, fredag 1000-1500, og konfirmasjon lørdag og søndagHele uken
Annabel
Mandag 0800-1100, tirsdag til fredag 0800-1200
RimgaileTirsdag til torsdag 1200-1700, fredag 1500-1800
Nyoman Mandag til torsdag 1000-1800Lørdag 1230-1530, søndag 1430-1730
IsmailMandag til torsdag 0900-1700, fredag 1000-1800 *hoved oppgave kasse
JuliaSoppens dag 1200-1700
Uke 35 (24 august til 30 august)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaMandag til fredag 1000-1300 (kommer tidlig fredag)Mandag til fredag 1300-1900, lørdag og sondag 1200-1900
Annabel
Mandag 0800-1200, tirsdag til torsdag 0800-1300
RimgaileTirsdag 1300-1700, Onsdag til fredag 1300-1800
Nyoman Mandag til torsdag 0800- 1100, Fredag 0800-1400
IsmailMandag til fredag 1000-1800
Julia
Uke 34 (17 august til 23 august)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaMandag til fredag 0900-1100Mandag til fredag, lørdag og søndag
Annabel
Mandag 0800-1100, tirsdag til fredag 0800-1200
RimgaileMandag og tirsdag 0800-1600
Nyoman Onsdag til fredag 0900-1500
IsmailMandag til fredag 1000-1800, Onsdag kommer 1200-1800
Julia
Margrethe
Uke 33 (10 august til 16 august)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaMandag til fredag 1000-1300 *dekke til konfirmasjon fredag etter lunsj
Lørdag 1200-2100
Mandag til fredag 1300-1900, Søndag 1200-1900
Annabel
Mandag 0800-1100, tirsdag til fredag 0800-1200
RimgaileMandag til onsdag 0900-1500
Nyoman Torsdag og fredag 1000-1400Lørdag 1200-1900
IsmailMandag til fredag 1000-1800 (tirsdag kommer 1200)Lørdag 1200.1900
JuliaFredag ca. 1500-1800, Lørdag 1430-2100
MargretheLørdag 1700-2100
Uke 32 (3 august til 9 august)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
LisaMandag til fredag 1000-1300
*dekke til dåp søndag
Mandag til fredag 1300-1900, lørdag og søndag 1200-1900
Annabel
Mandag til fredag 0800-1200
RimgaileMandag til fredag 1000-1400
Nyoman Mandag til onsdag 1200- 1800, Søndag 1200-1700
IsmailMandag til onsdag 1400-1800, Torsdag og fredag 1200- 1800
JuliaSøndag 1230-1630
Uke 32 (3 august til 9 august)
NavnKOKSTAD@icookpopup Milde
Lisa
Annabel
Rimgaile
Nyoman
IsmailFri 26/10
Julia